Port Pieśni Pracy 2018 - ruszamy!
Zapraszamy na koncerty - 17-19 sierpnia!
Miejskie Centrum Kultury,
Dzika Plaża Paprocany,
statek na placu zabaw OW Paprocany,
Plac Baczyńskiego,
Underground Pub!

PROGRAM

Ahoj!

Płyniemy do Was z podziałem na koncerty i zespoły, które odwiedzą nas każdego z trzech dni Festiwalu na aż pięciu scenach!

 

17 sierpnia 2018, piątek

16:30

Ogród MCK ul. Boh. Warszawy 26

Szanty w ogrodzie

(Pyrates!, Leje na Pokład, Drake, Unicorn, Banana Boat)

20.30

Kino FreeLove: „Nóż w wodzie” R. Polańskiego

___________________________

18 sierpnia 2018, sobota

11:00

Plac Baczyńskiego – mała scena

Szantowy (przed)południk

(Trzy Maszty, Happy Crew, Znienacka Project, Leje na Pokład, Unicorn, Perły i Łotry)

16:00

Dzika Plaża Paprocany – duża scena

Dzika sobota

(W Stronę Portu, Happy Crew, rozdanie nagród żeglarskich, Jan i Klan, Leje na Pokład, Trzy Maszty, Banana Boat, Znienacka Project, Ryczące Dwudziestki)

22:00

Klub Underground, Pl. Korfantego 1.

Szanty nocą

(Jan i Klan, Znienacka Project, Pyrates!, W Stronę Portu, Orkiestra Samanta)

___________________________

19 sierpnia 2018, niedziela

11:00

Plac Baczyńskiego – mała scena

Szantowy (przed)południk

(W Stronę Portu, Ryczące Dwudziestki, Old Marinners, Własny Port, The Nierobbers)

13:00

Statek na Placu Zabaw OW Paprocany

Klang dla dzieci – koncert

16:00

Dzika Plaża Paprocany – duża scena

Dzika niedziela

(Old Marinners, Klang, Drake, Orkiestra Samanta, Własny Port, The Nierobbers, Unicorn, Perły i Łotry, Pyrates!, all hands)

Konkurs

szanty_konkurs_1200x1000

Rusza Przegląd Konkursowy w ramach XXXIV Festiwalu Szantowego Port Pieśni Pracy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 sierpnia 2018 r.

1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury oraz Agencja Artystyczna HARPEL Wojciech Harmansa.

2. Konkurs odbędzie się w wybranej przez organizatora przestrzeni miejskiej w Tychach
w dniu 18 sierpnia 2018 roku (sobota) o godzinie 13.00.

3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści i zespoły amatorskie, które wykonują muzykę związaną z morzem: szanty, pieśni kubryku i pieśni żeglarskie.

4. Każdy podmiot wykonawczy biorący udział w konkursie przygotowuje około 30 minutowy repertuar pieśni kubryku, pieśni o tematyce morskiej lub współczesne pieśni autorskie
o tematyce żeglarskiej.  Organizator ma prawo w dniu koncertu ustalić czas trwania występu poszczególnych zespołów nie krótszy niż 10 minut i nie dłuższy niż 30 minut.

5. Uczestnicy zobowiązani są najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2018 r. zgłosić chęć udziału podając: nazwę zespołu (lub imię i nazwisko solisty), pełny skład zespołu (imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu), telefon kontaktowy oraz adres e-mail, dane o wykonywanych utworach (tytuł, autor tekstu, autor muzyki), wymagania sprzętowe – rider (liczba mikrofonów, wyjść instrumentalnych itp.), krótką informację o zespole/soliście (data rozpoczęcia działalności, ważniejsze nagrody i osiągnięcia etc.).

Każdy z uczestników ma obowiązek dostarczyć organizatorowi pełne teksty wykonywanych utworów w 6 kopiach najpóźniej w dniu konkursu.

Zgłoszenia można wysyłać:

a. listownie  na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Boh. Warszawy 26, 43-100 Tychy (decyduje data dotarcia zgłoszenia)

b. lub elektronicznie: e-mail: mck@mck.tychy.pl

Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia uczestnikom konkursu. Organizator zorganizuje w dniu konkursu spotkanie jurorów z zainteresowanymi uczestnikami. Ogłoszenie werdyktu nastąpi w czasie koncertu finałowego w dniu 19 sierpnia 2018 r. (niedziela).

6. Każdy z uczestników startujący w konkursie ma obowiązek stawić się w pełnym składzie (dotyczy zespołów) w miejscu, w którym odbywa się konkurs w dniu 18 sierpnia 2018 roku o godz. 11.00.

7. Każdy zespół zobowiązany jest odbyć próbę mikrofonową, zgodnie z terminarzem podanym na miejscu przez organizatora. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do obecności pod sceną na 30 minut przed planowanym występem.

8. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do obecności podczas koncertu finałowego w dniu
19 sierpnia (niedziela), gdzie zostaną wręczone nagrody festiwalu. Laureat pierwszego miejsca zobowiązany jest na życzenie organizatora do wystąpienia podczas tego koncertu
w około 30 minutowym programie. Każdy wykonawca lub członek zespołu konkursowego startujący w konkursie lub występujący jako laureat w koncercie finałowym, zobowiązany jest do całkowitej trzeźwości oraz obowiązuje go zakaz spożywania alkoholu lub/i środków odurzających podczas trwania konkursu, prób mikrofonowych oraz koncertów festiwalu, aż do ich zakończenia.

9. Naruszenie któregokolwiek z postanowień punktów 3 – 8 niniejszego regulaminu powoduje automatycznie dyskwalifikację w konkursie, usunięcie z imprezy oraz przepadek nagrody.

10. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego doboru uczestników konkursu,
w dowolnej liczbie spośród nadesłanych zgłoszeń bez podania przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn lub odwołania występu w koncercie finałowym z przyczyn losowych (klęska żywiołowa, pożar, powódź, niesprzyjające warunki pogodowe (oberwanie chmury, wichura, burza), żałoba narodowa lub lokalna, awaria głównego zasilania elektrycznego itp.). Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia podmiotu wykonawczego z imprezy w przypadku naruszenia zapisów punktów
3 – 8 niniejszego regulaminu.

11. Kolejność występów w konkursie będzie losowana przez organizatora w obecności przynajmniej jednego członka jury przed rozpoczęciem konkursu.

12. Organizator powołuje niezawisłe Jury, które ostatecznie decyduje o uzyskaniu miejsc
w konkursie i przyznaniu nagród. Skład jury zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu.

13. Zwycięzca konkursu otrzyma następujące nagrody: Wielki Dzwon Portu Pieśni Pracy
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych). Laureat drugiego miejsca otrzyma Średni Dzwonek Portu Pieśni Pracy. Laureat trzeciego miejsca otrzyma Mały Dzwoneczek Portu Pieśni Pracy. Ponadto przyznana zostanie Nagroda Prezydenta Miasta Tychy „GRAND PRIX FESTIWALU”

14. W przypadku, kiedy laureaci konkursu nie odbiorą osobiście nagród podczas koncertu galowego Portu Pieśni Pracy, automatycznie tracą do nich prawo.

15. Jury jest niezawisłe i ma prawo nie przyznać nagród. Decyzja jury jest nieodwołalna i nie przysługuje od niej możliwość składania zażalenia.

16. Otrzymanie wyróżnienia jest niezależne od uzyskanych miejsc, tzn. uczestnik może zająć jednocześnie miejsce na podium i otrzymać wyróżnienie.

17. Uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo. Niedozwolone jest użycie playbacku lub pół-playbacku. Niezastosowanie się do powyższego spowoduje dyskwalifikację wykonawcy.

18. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagród opisanych w pkt. 12 na posiedzeniu bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań konkursowych i sporządza werdykt. Członków Jury obowiązuje bezwzględna tajemnica werdyktu aż do momentu odczytania werdyktu.

19. Pełny werdykt Jury będzie odczytany podczas koncertu, który odbędzie się  w dniu
19 sierpnia 2018 r. (niedziela) i będzie połączony z wręczeniem nagród.

20. Zaleca się uczestnikom, aby planowany czas ich przebywania na scenie nie przekroczył ustalonego z organizatorem limitu czasowego występu wraz z czynnościami podłączenia technicznego.

21. Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom konkursu profesjonalne nagłośnienie ich występów, scenę wraz z profesjonalnym oświetleniem, ogólną garderobę, napoje, punktualne realizowanie założeń scenariuszowych oraz miłą i serdeczną atmosferę.

22.  Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie przebiegu Konkursu za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz i dźwięk podczas przesłuchań konkursowych i Koncertu Finałowego oraz udzielają zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie swojej osoby/zespołu oraz rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z dokumentacją Konkursu i podejmowanymi działaniami promocyjnymi festiwalu Port Pieśni Pracy, w ramach którego odbywa się Konkurs.

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 501 433 822

 

Szantowy rozkład jazdy

Ahoj! Płyniemy do Was z podziałem na koncerty i zespoły, które odwiedzą nas każdego z trzech dni Festiwalu na aż pięciu scenach!

17 sierpnia 2018, piątek

16:30

Ogród MCK ul. Boh. Warszawy 26

Szanty w ogrodzie

(Pyrates!, Leje na Pokład, Drake, Unicorn, Banana Boat)

20.30

Kino FreeLove: „Nóż w wodzie” R. Polańskiego

 

18 sierpnia 2018, sobota

11:00

Plac Baczyńskiego – mała scena

Szantowy (przed)południk

(Trzy Maszty, Happy Crew, Znienacka Project, Leje na Pokład, Unicorn, Perły i Łotry)

 

16:00

Dzika Plaża Paprocany – duża scena

Dzika sobota

(W Stronę Portu, Happy Crew, rozdanie nagród żeglarskich, Jan i Klan, Leje na Pokład, Trzy Maszty, Banana Boat, Znienacka Project, Ryczące Dwudziestki)

22:00

Klub Underground, Pl. Korfantego 1.

Szanty nocą

(Jan i Klan, Znienacka Project, Pyrates!, W Stronę Portu, Orkiestra Samanta)

 

19 sierpnia 2018, niedziela

11:00

Plac Baczyńskiego – mała scena

Szantowy (przed)południk

(W Stronę Portu, Ryczące Dwudziestki, Old Marinners, Własny Port, The Nierobbers)

13:00

Statek na Placu Zabaw OW Paprocany

Klang dla dzieci – koncert

 

16:00

Dzika Plaża Paprocany – duża scena

Dzika niedziela

(Old Marinners, Klang, Drake, Orkiestra Samanta, Własny Port, The Nierobbers, Unicorn, Perły i Łotry, Pyrates!, all hands)

Widzimy się w Tychach!

Dojazd

Mecenat

ORGANIZATOR:

78 (1)

PARTNERZY:

logo 2 (orange)

SPONSORZY:

 

Kontakt

NAPISZ DO NAS

Super! Wiadomość wysłana :)
Błąd! Coś nie zadziałało...

ORGANIZATOR


Miejskie Centrum Kultury
Bohaterów Warszawy 26
43-100 Tychy

KONTAKT


Web: kultura.tychy.pl
Tel: +48 32 327 02 90
Email: mck@mck.tychy.pl

Wojciech Muzyk Harmansa:
Tel: +48 501 433 822
Email: muzyk@muzyk.org.pl